برچسب:پایان نامه های محیط زیست

انجام پایان نامه محیط زیست | انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ........
پایان نامه

انجام پایان نامه محیط زیست | انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست

انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست

انجام پایان نامه محیط زیست | انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست

رشته محیط زیست در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

رشته محیط زیست همان طور که از نام آن نیز مشخص است برای تحلیل، بررسی و کمک به بهبود محل زندگی و یا زیستگاه انسان و هر موجود دیگری ایجاد شده است.

در واقع این رشته به صورت کامل با شرایط محیط زیست سر و کار دارد و دانشجویان عوامل مختلف و تاثیر گذار در محیط زیست را فرا می گیرند.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری محیط زیست شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار

رشته محیط زیست همان طور که از نام آن نیز مشخص است برای تحلیل بررسی و کمک به بهبود محل زندگی و یا زیستگاه انسان و هر موجود دیگری ایجاد شده است.

دروس امتحانی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.امار

2.روش تحقیق

3.نظریه های برنامه ریزی محیط زیست

4.امایش سرزمین

5.ارزیابی محیط زیست


منابع پیشنهادی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی :

‏‫‎ GIS‬و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌‬‬ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍راگ‍وزل‍و.

ارزیابی اثرات زیست محیطی/ سیدم‍س‍ع‍ود م‍ن‍وری‌.

آمایش سرزمین/ نیکول مونتریشه؛ ترجمه کاظم جاجرمی؛ ویراستار سجاد کمری؛ [برای] دانشگاه بین المللی چابهار.

اصول و مبانی آمایش سرزمین/ عیسی ابراهیم‌زاده، میرنجف موسوی.

اص‍ول‌ و روش‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌/ م‍ول‍ف‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‌ – ج‍ی‌ – ب‍ارو؛ ب‍رگ‍ردان‌ م‍ه‍رداد ان‍درودی‌.

‏‫مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست‬/‏‫تألیف ناصر محرم‌نژاد.‬

مقدمه‌ای بر روش تحقیق( با تاکید بر مصادیق امنیتی)/مجید اصغرزاده.

روش‌های تحقیق/ مولف نصرالله فرجی.

ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍ؤم‍ن‍ی‌.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.