برچسب:پایان نامه های رشته برنامه ریزی درسی

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی
پایان نامه

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی :

رشته برنامه ریزی درسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

بنابر احساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی و درسی آنرا و هر یک وهمه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مناسب و اصولی رابرای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند این رشته در دانشگاه ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته میتوانند در کنکور دکتری برنامه ریزی درسی شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته برنامه ریزی درسی

هدف از رشته  برنامه ریزی درسی، تربیت متخصصانی است که قادر باشند با توجه به تغییران نظام آموزشی و ضرورت های موجود ، اصلاحات و تغییرات مناسبی در برنامه ریزی درسی مقاطع مختلف ایجاد نمایند.

دروس امتحانی رشته برنامه ریزی درسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.روش تحقیق(کمی،کیفی )

3.فلسفه، مبانی و اصول تربیت

4.نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

5.اصول مبانی برنامه ریزی درسی


منابع پیشنهادی رشته برنامه ریزی درسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

برنامه درسی به سوی هویت‌های جدید شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی/ کوروش فتحی‌واجارگاه؛ [برای] موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

نظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌/ ج‍ی‌.پ‍ی‌. م‍ی‍ل‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌

الگوهای تدریس/ نصراله عرفانی

الگ‍وه‍ای‌ ت‍دری‍س‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍روس‌ ج‍وی‍س‌، م‍ارش‍ا وی‍ل‌، ام‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ال‍ه‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌ 

مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری/ تالیف متیواچ. السون، بی.آر هرگنهان؛ ترجمه و افزوده‌ها از علی‌اکبر سیف

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ی‌. آر. ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، م‍ی‍ت‍واچ‌. ال‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر س‍ی‍ف‌

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد | مشاوره با 09199631325 | ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری و ارشد ..................
پایان نامه

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد :

مقدمه

پیشرفت روز افزون در زمینه علوم رایانه‌ای، ظهور و گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش‌های تازه‌ای را پیشروی برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌های آموزشی قرار داده است. مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت‌های ناشی از زمان و مکان یادگیری با این پیشرفت‌ها رنگ باخته است. یادگیری الکترونیکی  یکی از روش‌های جدید آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات  است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می‌تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری در قرن بیست‌ویکم را متحول سازد(اناری نژاد، ساکتی و صفوی، 1388). فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که در برگیرندۀ واقعیت مجازی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی هستند، دنیای آموزش را دچار تحولات اساسی می‌سازند. امروزه با وضعیتی که بر اثر حرکت به سوی دهکدۀ جهانی به وجود آمده است، دیگر رویه‌های سنتی انتقال دانش از طریق متن، ورقه، تمرین و مانند آنها نمی‌توانند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه‌‌‌‌ها به سر می‌برند، به خود معطوف کنند و آموزش‌های کلاسیک، پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در موقعیت‌‌های متفاوت زمانی و مکانی نیستند(ملکیان، نریمانی و صاحب جمعی ،1389).
همچنین بیش از دو هزار سال قبل تاکنون زمینه‌ها و نظامهای آموزش و یادگیری در مقایسه با سایر مقوله‌ها تغییرات بسیار کمی داشته است، اکنون به مدد فناوری اطلاعات مدتی است که تحولات سریعی آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بیستم را دهه اطلاعات نامگذاری کرده‌اند، دهه اول قرن بیست و یکم را عصر دانش نامیده و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری دانسته‌اند(یعقوبی، محمدی، ایروانی، عطاران، 1387). فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ای از اجزاء مرتبط به هم هستند که اطلاعات را جهت پشتیبانی، تصمیم‌گیری و کنترل در یک سازمان جمع‌آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می‌کنند. انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شکوفائی جنبش‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده و دنیایی نو در حال پدیدار شدن است(اسلامی و همکاران،3:1383). یکی از متدهای آموزشی که در طی چند سال اخیر همزمان با توسعه فناوری اطلاعات مطرح شده، آموزش مجازی است. این سیستم آموزشی مزایای زیادی دارد که انجام کار گروهی در تکالیف و پروژه‌ها، شرکت در مباحث گروهی و اعلام نظر در آن، درست همانند یک کلاس آموزشی به شیوۀ سنتی و رایج بدون آنکه الزامی باشد تا در آن استاد و دانشجو کنار یکدیگر و به صورت رو در رو حضوری فیزیکی داشته باشند، اجرا می‌شود. در ارتباط با سازو کار اجرایی این سیستم، مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و راهکارهای جالبی مطرح گردیده است. به طورکلی، مقدمات اولیه به منظور تشکیل یک دوره آموزشی اینترنتی مشابه با عملیاتی است که جهت برگزاری یک کلاس آموزش به شیوۀ سنتی مورد نیاز است. در هر دو سیستم عوامل اصلی عبارتند از: استاد، دانشجو، کتاب، جزوات درسی، امتحان یا آزمون، انجام تکالیف و سایر پارامترهای مورد انتظار، به بیان دیگر درست مشابه کلاس درس حضوری کلیۀ فعالیت‌های آموزشی مانند برگزاری سمینار، پروژۀ تحقیقاتی، انجام پایان نامه، انجام رساله دکتری، امتحان و آزمون نیز در این سیستم صورت می‌گیرد و عوامل مختلف تدارکاتی و ستادی جهت طراحی و اجرای دوره فعالیت می‌کنند. اما در این سیستم نیز دو عنصر دانشجو و استاد رکن اصلی فعالیت آموزشی را تشکیل می‌دهند(بخشی خانیکی،124:1381).
محیط یادگیری مجازی دارای امکانات و ابزارهای شخصی‌سازی متعددی است که به شکل‌های مختلف می‌توان آن را با برنامه‌درسی آموزش و پرورش جامعه اطلاعاتی تلفیق کرد. با استفاده از امکانات چندرسانه‌ای این فناوری می‌توان محتوای با کیفیتی را تولید و از طریق امکان هرمکانی و هرزمانی، آن را در دسترس یادگیرندگان در مناطق مختلف کشور قرار داد و از این طریق ضعف و نبود برخی از معلمان با صلاحیت و تخصصی در بعضی از مناطق را جبران نمود. به علاوه محیط مجازی با تسهیل میزان و نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات، آنها را با مهارت‌های تحلیل، نقد و به کارگیری صحیح اطلاعات آشنا می‌سازد. ویژگیهایی مانند مهارت کار با رایانه و اینترنت، مهارت خودآموزی، خودانگیختگی، داشتن تفکر حل مسئله و انتقادی، مهارت مدیریت زمان، علاقمندی به یادگیری، مهارت خود رهیابی ، توان ارتباط با گروه، خودارزیابی، قدرت پرسشگری، مهارت مباحثه، مسئولیت‌پذیری، مهارت استفاده از منابع یادگیری آن لاین و به کارگیری راهبردهای یادگیری به مثابه ویژگی‌های یادگیرندگان مجازی در نظر گرفته شده است(سراجی،1391).

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.