برچسب:پایان نامه های باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

انجام پایان نامه باستان شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ..........
پایان نامه

انجام پایان نامه باستان شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی

رشته باستان شناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش زیر می باشد:

1.پیش از تاریخ

2.دوران تاریخی

3.دوران اسلامی

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های باستان شناسی میتوانند در کنکور دکتری باستان شناسی شرکت کنند

آینده شغلی و بازار کار رشته باستان شناسی

ریشه تاسیس رشته باستان شناسی در ایران به دانشگاه تهران باز می گردد. به سال های اوائل شروع به کار این دانشگاه. از زمان تاسیس این رشته در دانشگاه های کشور اکنون نزدیک به 5 دهه می گذرد. بی تردید می بایستی که در این سال های طولانی این رشته جایگاه خود را در بازار کار می یافت.

دروس امتحانی رشته باستان شناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.دوره پیش از تاریخ ایران

2.دوران تاریخ ایران (ایلام)

3.دوران تاریخ ایران (مادها و هخامنشین)

4.دوران تاریخ ایران (اشکانی)

5.دوران تاریخ ایران (ساسانی)


منابع پیشنهادی رشته باستان شناسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

باستان‌شناسی شناختی و تکامل انسان/ ویراستاران سوفی‌آ.دبون، فردریک‌ل کولیج، تامس وین؛ ترجمه کمال‌الدین نیکنامی، مریم رمضانی

مبان‍ی‌ ن‍ظری‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ک‍ن‌. آر. دارک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ی‍ار ع‍ب‍دی‌

هنر م‍ق‍دس‌ (اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا)/ [نویسنده] ت‍ی‍ت‍وس‌ ب‍ورک‍ه‍ارت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ س‍ت‍اری‌

دیباچه‌ای بر هنر ایرانی اسلامی/ نویسنده مهناز شایسته‌فر؛ [ به سفارش شرکت تعاونی لاجورد کبودان… و دیگران]

تاریخ ایران کمبریج/ ویراسته ویلیام‌بین فیشر؛ ترجمه تیمور قادری

ایران در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ آرت‍ور ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ح‍س‍ن‌ رض‍ای‍ی‌‌ب‍اغ‌ ب‍ی‍دی‌

باس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر دوران‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍اد، ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، اش‍ک‍ان‍ی‌، س‍اس‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر س‍رف‍راز، ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍ی‍روزم‍ن‍دی‌، باهمکاری دفتر پژوهش‌های هنری انتشارات مارلیک.‏‫؛ ت‍دوی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر س‍روق‍دی‌

باستان‌شناسی و هنر اشکانی/یعقوب محمدی‌فر

عصر مفرغ ایران/حسن طلایی

عصر آهن ایران/حسن طلایی

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.