برچسب:پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت

انجام پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
پایان نامه

انجام پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

انجام پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

رشته فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

این رشته در دو قلمرو کلی “فلسفه” و ” آموزش و پرورش ” به بررسی سیر تاریخی آموزش و پرورش و نظامهای آموزشی دنیا می پردازد و فلسفه و آراء تربیتی تعلیم و تربیت در غرب و در اسلام را مورد مقایسه قرار می دهد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته میتوانند در کنکور دکتری فلسفه و تعلیم و تربیت شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته فلسفه  تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت در نقش تحلیلی اش، می تواند زبان و احتجاجاتی را که در نطق تربیتی به کار برده شده، روشن و شفاف کند. این فلسفه همچنین قادر است ابهام های موجود در اصطلاحات و معانی را از بین برده، معیاری برای قضاوت درباره ادعاهای مطرح شده ارائه دهد.

دروس امتحانی رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.مبانی و اصول تعلیم و تربیت

2.روش های پژوهش کیفی با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت

3.مکاتب فلسفی و نظریه های تربیتی

4.تاریخ اندیشه های تربیتی ایران و جهان


منابع پیشنهادی رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

اصول تعلیم و تربیت/ مولف محمدرضا کرمی

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی/ مولفین یوسف رازقی‌پور، عباس قلتاش، شهناز دهقان‌باغ‌بردانی

مک‍ات‍ب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و آراء ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌‏‫ / ج‍رال‍دال‌. گ‍وت‍ک‏‫ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر پ‍اک‌س‍رش‍ت‌

اص‍ول‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه فلسفه | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری 09353132500 تماس .....
پایان نامه

انجام پایان نامه فلسفه | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه

انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه

انجام پایان نامه فلسفه :

رشته فلسفه در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

فلسفه علم به شرایط امکان وجود چیزها و انجام دادن کارها می پردازد و چون هر جامعه ای به آن نیاز دارد، تعلیم فلسفه ضروت پیدا می کند. البته از میان کسانی که مقدمات رافرا می گیرند آنهایی که استعداد بیشتر دارند، باید به تحقیق در مباحث و مسائل مهم فلسفه بپردازند.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته ها با گرایش فلسفه، تمامی گرایش های الهیات و معارف اسلامی، تمامی گرایش های ریاضی، تمامی گرایش های فیزیک، تاریخ علم دوره اسلامی، فلسفه هنر، فلسفه و کلام اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه میتوانند در کنکور دکتری فلسفه شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته فلسفه

رشته فلسفه یک رشته آموزشی است که کلیه پرسش‌های بنیادی انسان را نسبت به مسائل وجود، هستی، جهان پیرامون انسان و حقیقت انسان بررسی می‌کند پرسش‌هایی که زمانی به ارزشهای دینی و معنوی بر می‌گردد که همان فلسفه دینی است و زمانی مربوط به ارزش های اخلاقی و مبانی ارزش های اخلاقی است که به عنوان فلسفه اخلاق آن را می‌شناسیم .

دروس امتحانی رشته فلسفه

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.فلسفه عمومی

2.منطق

3.فلسفه اسلامی

4.فلسفه غرب

5.فلسفه تحلیلی

6.فلسفه معاصر

7.فلسفه اسلامی


منابع پیشنهادی رشته فلسفه

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

تاری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌/ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌

نگ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍اج‍رای‌ ف‍ک‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌/ ذک‍اوت‍ی‌ق‍راگ‍زل‍و، ع‍ل‍ی‌رض‍ا

تاری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌/ زی‍رن‍ظر ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر، ال‍ی‍ور ل‍ی‍م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از اس‍ت‍ادان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

درآمدی به منطق جدید/نویسنده ضیاء موحد

منطق صوری/ تالیف محمد خوانساری

تاری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/ ف‍ردری‍ک‌چارلز ك‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍وی‌

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.