برچسب:پایان نامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

انجام پایان نامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
پایان نامه

انجام پایان نامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

انجام پایان نامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

انجام پایان نامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي، محيط زيست، منابع طبيعي،علوم كشاورزي، عمران و نقشه برداري، فيزيك، زمين شناسي (علوم زمين) میتوانند در کنکور دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب بالاتر از سطح زمین است .

دروس امتحانی رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.ریاضی

2.امار

3.سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

4.روش تحقیق در سنجش از دور و GIS

5.تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای


منابع پیشنهادی رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

‏‫اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی‮‬/ تالیف کاظم علوی‌پناه

س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌/ ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ای‌. ل‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍دم‍ر، م‍ج‍ی‍د ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‍ی‌

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی

ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍س‍اک‌ م‍ارون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ پ‍اری‍اب‌

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.