برچسب:پایان نامه حقوق خصوصی ایرانداک

انجام پایان نامه حقوق خصوصی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری حقوق خصوصی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری .............
پایان نامه

انجام پایان نامه حقوق خصوصی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری حقوق خصوصی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری حقوق خصوصی

انجام پایان نامه حقوق خصوصی :

رشته حقوق خصوصی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های حقوق، فقه و مبانی حقوق میتوانند در کنکور دکتری حقوق خصوصی شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي حوزه حقوق است. بسياري از گرايش هاي جديد مجموعه حقوق، از اين رشته منشعب شده است. حقوق خصوصي بخشي از حقوق داخلي است که به روابط اشخاص جامعه با يکديگر و تنظيم آنها مي پردازد. در اين رشته بيشتر مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت تدريس مي شود.

دروس امتحانی رشته حقوق خصوصی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.متون فقه(معاملات)

2.حقوق مدنی

3.حقوق تجارت


منابع پیشنهادی رشته حقوق خصوصی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی «لایحه جدید قانون تجارت و نمایه تطبیقی»/ با مقدمه ناص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌ و ب‍ه‍روز اخ‍لاق‍ی‌ ؛ مولفان م‍ح‍م‍د دم‍ی‍رچ‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ق‍رائ‍ی‌

حقوق تجارت: مجموعه حقوق‏‫/ مولف مریم یداله‌زاده

حق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ : ن‍ظری‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ع‍ه‍دات‌/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌

حق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍رارداده‍ا/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌

شرح لمعه/ شهید ثانی

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.