برچسب:پایان نامه جغرافیا

 پایان نامه جغرافیا انجام مقاطع ارشد و دکتری ❤️0935/313/2500❤️
پایان نامه

 پایان نامه جغرافیا انجام مقاطع ارشد و دکتری ❤️0935/313/2500❤️

 پایان نامه جغرافیا انجام مقاطع ارشد و دکتری ❤️0935/313/2500❤️

 

 

 پایان نامه جغرافیا انجام مقاطع ارشد و دکتری ❤️0935/313/2500❤️

جغرافیا یک رشته متنوع است که هنرها و علوم اجتماعی و طبیعی، آموزش های گسترده ای را در بر می گیرد و به مسائل مطرح، از جمله تغییرات زیست محیطی، نابرابری های منطقه ای و جهانی و تحول اقتصاد و فرهنگ جهانی می پردازد. دانشجویان دیدگاه منسجمی از جهانی که به سرعت در حال تغییر و شیوهای که جامعه بر آن تأثیر می گذارد و تحت تاثیر آن قرار می گیرد را به دست می آورند. این مجموعه شامل گرایش ها و رشته های مختلفی است. گروه تحقیقاتی پایان نامه ارشد با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره و آموزش پایان نامه جغرافیا – برنامه ریزی شهری را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

مجموعه علوم جغرافيايی دارای رشته های مختلفی می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

پایان نامه جغرافیا -جغرافيا و برنامه ريزی شهری (Geography and Urban Planning)

این رشته دوره های برنامه ریزی شهری، دانش و مهارت هایی در حوزه های حاکمیت شهری، برنامه ریزی استراتژیک و توسعه سیاست، تاریخ و چارچوب نظری برنامه ریزی، امور شهری، پایداری اجتماعی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل فضایی و برنامه ریزی حمل و نقل را در بر می گیرد.

پایان نامه جغرافیا -جغرافيا و برنامه ريزی روستايی (Geography and Rural Planning)

تمرکز این حوزه بر بررسی وضعیت روستایی است. در این راستا، زمینه های نظری و روش شناختی برای مقابله با مشکلات محیط روستایی فراهم می کند. این رشته مطالعاتی همچون بر برنامه ریزی روستایی؛ جغرافیای روستا؛ جغرافیا حمل و نقل؛ و روش ها و برنامه های کاربردی برنامه ریزی روستایی را در بر می گیرد.

برنامه ريزی آمايش سرزمين (Land-use Planning)

این رشته به بررسی و مطالعه برنامه ریزی و توسعه زمین، نوع، مقدار و محل توسعه در یک شهر، روستا یا منطقه می پردازد. از کاربردهای این رشته می توان به  توسعه زمین، برنامه ریزی شهر، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت توسعه جامعه اشاره کرد.

مخاطرات محيطی (Environmental hazards)

جغرافيای سياسی (Political geography)

این رشته در اصل ترکیبی از دو رشته جغرافیا و علوم سیاسی است. این رشته به مطالعه چگونگی نفوذ قدرت های بزرگ به سایر نقاط سیاره زمین می پردازد. تغییرات جهانی اخیر مانند تغییرات اقلیمی، بحران پناهندگان در اروپا و جنبش های جدایی طلب نیاز به درک بین رشته ای از مسائل اجتماعی و محیطی دارند. دوره علوم سیاسی و جغرافیا با هدف فراهم کردن دانشجویان از مجموعه بین رشته ای ابزار لازم برای درک و حل این چالش های رو به رشد را فراهم می کند.

جغرافيای نظامی (Military geography)

طبيعت گردی (Nature Tourism/Ecotourism)

دانشجویان اکوتوریسم جنبه های اصلی گردشگری را بررسی می کنند، مانند اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سفر، مهمان نوازی، اخلاق و تجارت. سپس، این رشته به مطالعه اکوتوریسم، از جمله توسعه پایدار، مسائل زیست محیطی، آموزش در فضای باز و طبیعت و کسب و کار زیست محیطی می پردازد. دانشجویان در مورد منابع طبیعی، تاریخ زیست محیطی، حفاظت و رشد و توسعه جامعه و همچنین جنبه های عملی اکوتوریسم، مانند برنامه ریزی سفر، آموزش بیابان و ایمنی، و مدیریت مالی و تجاری، آموزش هایی را فرا می گیرند. کاربردهای این رشته را می توان در رهبری گروه و راهنمای تور و آموزش اکوتوریسم مشاهده کرد

پایان نامه جغرافیا -جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری  (Geography and Tourism Planning)

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به بررسی تعاملات میان گردشگران، بازدید کنندگان و ساکنان در داخل و خارج از کشور می پردازد.

آب و هواشناسی (Meteorology)

دانشجویان این رشته به مطالعه جو می پردازند (گازهایی که زمین را احاطه کرده اند) و تمرکزشان  بر آب و هوا و نحوه پیش بینی آن است. محدوده این مطالعه شامل آب و هوا، فیزیک جو و شیمی است. آب و هواشناسی مطالعه جو زمین است و دانشجویان این رشته دانش جامعی درباره هواشناسی به دست می آورند و مطالعاتی درباره رشته هایی مانند اقیانوس شناسی، زمین شناسی، علوم فضایی، علم محیط زیست، علم آب و هوا و شیمی جو خواهند داشت. از کاربردهای این رشته می توان به پخش (گزارش آب و هوا)، پژوهش، تدریس، بخش خصوصی و دولتی، مدیریت برنامه های حمل و نقل هوایی و یا مهندسی محیط زیست اشاره نمود.

آب و هواشناسی كشاورزی (Agricultural meteorology)

آب و هواشناسی كاربردی (Applied Meteorology)

مخاطرات آب و هوايی (Climate hazards)

تغييرات آب و هوايی اقليمی (Climate change)

آب و هواشناسی سينوپتيك (Synoptic Meteorology)

 و آب و هواشناسی شهری (Urban Meteorology)

آب و هواشناسی ماهواره ای (Satellite Weather)

ژئومورفولوژی (Geo-morphology)

ژئومورفولوژی مطالعه خصوصیات توپوگرافی طبیعی است که فرآیندهای جهانی را شکل می دهند. این رشته بر فرآیندهای ژئومورفولوژیکی که اهمیت اجتماعی دارند، از جمله تأثیر شهرنشینی بر محیط فیزیکی و خطراتی مانند سیل، فرسایش ساحلی و افزایش سطح دریا تاکید دارد. کاربردهای این رشته را می توان رد سازمان های تحقیقاتی و نظارتی دولتی، شهرداری ها، سازمان های برنامه ریزی، بخشهای آبرسانی یا شرکت های مشاوره زیست محیطی مشاهده نمود.

برنامه ريزي محيطی (Environmental planning)

هيدروژئومورفولوژی در برنامه ريزی محيطی (Hydro-geomorphology in environmental planning)

درس های مربوط به رشته و پایان نامه جغرافیا  – برنامه ریزی شهری

دروس اصلی مشترک جغرافیا – برنامه ریزی شهری

جغرافياي جمعيت ايران – جغرافياي روستائي ايران – جغرافيای شهری ايران – جغرافياي اقتصادی ايران ۱: کشاورزي – جغرافيای اقتصادي ايران ۲: صنعت، حمل و نقل انرژي – اصول علم اقتصاد – نظريه هاي اقتصاد و اقتصاد توسعه – متون جغرافيای انساني به زبان خارجي ۱ و ۲ – نقشه ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافيای انسانی – ويژگي های جغرافيايی انساني مناطق خشک ايران – جغرافيا و صنعت توريسم – ويژگی هاي جغرافيائی کشورهای توسعه يافته – ويژگی هاي جغرافيائی کشورهای اسلامی – ويژگي های جغرافيائی آسيای ميانه – جغرافياي تاريخي (با تاکيد بر ايران) – جغرافياي طبيعی در برنامه ريزي شهری و روستائی – کاربرد جغرافياي طبيعی در برنامه ريزي شهري و روستائي.

دروس اختصاصی گرايش جغرافيايی روستايی

اصول و روشهای برنامه ريزی روستائی- روابط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران – اقتصاد روستائی – برنامه ريزي روستائی در ايران – کارگاه برنامه ريزي روستائی – پايان نامه.

دروس اختصاصی گرايش جغرافياي شهری

اقتصاد شهری – شهرها و شهرک های جديد – روايط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران – اصول و روش های برنامه ريزی شهری – برنامه ريزی شهری در ايران – کارگاه برنامه ريزی شهری و منطقه ای – پايان نامه.

نرم افزارهای رشته و پایان نامه جغرافیا  – برنامه ریزی شهری

Atlas World – Orbit – PC Globe – Our earth – PCI Geomatica – Surfer – Google earth – World Atlas 3D – AutoCAD Map 3D – ER Mapper – Arc Hydro – Arc GIS – Seterra Geography – IDRISI ANDES – Compass – ايران پل نور – لیزرل – پاجک – پی ال اس – حسابرس روستا.

خدمات گروه تحقیقاتی پایان نامه جغرافیا

 • مشاوره و آموزش رایگان پایان نامه نویسی و پروپوزال نویسی
 • مشاوره و آموزش رایگان رساله نویسی و پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی
 • کارگاه آموزشی رساله دکتری
 • مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
 • چاپ کتاب
 • ترجمه مقالات به انگلیسی
 • مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
 • مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
 • مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری
 • مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی

گروه تحقیقاتی پایان نامه ارشد با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. موسسه پایان نامه ارشد با استادان مجرب و با تجربه با بهترین کیفیت و ارائه خدمات آماده انجام پایان نامه شما دانشجویان میباشد، شما میتوانید با شماره های زیر جهت انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره تماس حاصل نمائید.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.