برچسب:پایان نامه جغرافیای سیاسی

انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیای سیاسی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری
پایان نامه

انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیای سیاسی

انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیای سیاسی

انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیای سیاسی

رشته جغرافیای سیاسی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، علوم سياسي، روابط بين الملل، حقوق میتوانند در کنکور  دکتریجغرافیای سیاسی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته جغرافیای سیاسی

دانستن جغرافيا در مفهوم علمي عبارت از شناخت محيط طبيعي و انساني در پهنه زمين است كه مناسبات و روابط في مابين انسان ومحيط را در تبيين پديده هاي مكاني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد تا بر مبناي اين شناخت و طبقه بندي علمي آن توانايي انسان را در بهبود شرايط محيط تكامل بخشد.

دروس امتحانی رشته جغرافیای سیاسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق در جغرافیا

2.جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)

3.اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

4.نظریه های جغرافیای سیاسی

—————————————————————————————————————————————————————–

منابع پیشنهادی رشته جغرافیای سیاسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ج‍اوری‌

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک/ تالیف م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظ‌ ن‍ی‍ا

‏‫اف‍ق‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌‮‬‮‬‏‫/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظ‌ن‍ی‍ا، م‍راد ک‍اوی‍ان‍ی‌‌راد

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.