برچسب:پایان نامه ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی | با تشکر از سامانه پایان نامه دکتری
پایان نامه

انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

انجام پایان نامه علم اطلاعات و دانش شناسی :

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از علم اطلاعات و دانش شناسی(شامل تمامی رشته ها و گرایش ها از جمله  مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، مطالعات کتابخانه های عمومی، مدیریت کتابخانه های دیجیتال، مدیریت اطلاعات، مطالعات آرشیو، علم سنجی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی)، کتابداری و اطلاع رسانی، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، زبانشناسی رایانه ای، مدیریت(تمامی گرایش ها)، علوم ارتباطات و علوم اجتماعی میتوانند در کنکور دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار در کتابخانه های عمومی و یا کتابخانه سازمانها مانند دانشگاه ها، مدارس و بیمارستانها کار می کند. در شغل کتابداری باید در ارائه خدمات به مشتریان بسیار با دقت عمل کرده و نیز برای تحقیق کردن و کسب برخی از اطلاعات بتوانید به خوبی از کامپیوتر استفاده کنید.

دروس امتحانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.سازماندهی اطلاعات

2.ذخیره و بازیابی

3.آمار

4.روش تحقیق

5.مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

6.مدیریت دانش سازمانی


منابع پیشنهادی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

مدیریت دانش : آموزه‌هایی از مهندسی دانش/ نویسنده جی لیبوویتز ؛ ترجمه محمد حسن‌زاده

مب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍لان‍ی‌ج‍ی‌. ن‍ورت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ب‍ش‍ی‍ری‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ع‍زی‍

مبانی علم اطلاعات/حجت‌الله سلیمانی

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

مدیریت دانش/ تالیف کاتلین فلی‌کرلی، باربارا کیوویتز‏‫؛ ترجمه هومن اهرامی

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.