برچسب:پاورپوینت دفاع پایان نامه ارشد حسابداری

پاورپوینت دفاع پایان نامه ارشد و پاورپوینت دفاع پایان نامه دکترا
پایان نامه

پاورپوینت دفاع پایان نامه ارشد و پاورپوینت دفاع پایان نامه دکترا

پاورپوینت دفاع پایان نامه ارشد و پاورپوینت دفاع پایان نامه دکترا

پاورپوینت دفاع پایان نامه ارشد و پاورپوینت دفاع پایان نامه دکترا :


ایزی تز : تمامی دانشجویان می بایست برای دفاع از پایان نامه خود، مطالب آن را در قالب پاورپوینت آورده و خود را برای جلسه دفاعیه آماده سازند.


مهم ترین قسمت کار پایان نامه، ارائه خوب آن در جلسه دفاع می باشد. یکی از کارهایی که ارائه پایان نامه را آسان کرده است، تهیه پاورپوینت از مطالب پایان نامه است. پایان نامه شما با هر کیفیتی که نوشته شده باشد، آنچه که در جلسه دفاعیه ارائه خواهید داد، برای داوران حائز اهمیت است. متاسفانه بسیاری از دانشجویان به روز دفاع پایان نامه و ارائه خود اهمیت زیادی نمی دهند، در حالی که اگر شما ارائه خوبی نداشته باشید، با وجود نگارش عالی پایان نامه، نمره کامل را کسب نخواهید کرد.

شیوه تهیه پاورپوینت برای پایان نامه

تهیه پاورپوینت برای جلسه دفاع پایان نامه از شیوه خاصی تبعیت می کند. به این صورت که اسلایدهای پاورپوینت بایستی با توجه به سرفصل های تعریف شده مطالب پایان نامه نوشته و ارائه شود. اشتباهی که بسیاری از دانشجویان مرتکب می شوند این است که مطالب پایان نامه خود را عینا در اسلایدهای  پاورپوینت کپی می کنند. باید بگوییم اشتباه ترین روش برای تهیه پاورپوینت دقیقا همین روش است. هدف از تهیه پاورپوینت، خلاصه کردن و نکته نویسی از مطالب پایان نامه می باشد تا در تا در هنگام ارائه مطالب، در صورت فراموش کردن عنوان بحث، با نگاه کردن به اسلایدها بتوانیم مطلب را بخاطر بیاوریم. مطالب اسلایدها می بایست گویا باشد و صرفا به بیان سرنخ های اصلی و طبقه بندی مطالب بپردازد به گونه ای که اگر فرد دیگری به مشاهده آن بپردازد بتواند معنی مشابهی از آنها ادراک نماید.

بخش های مهم برای تهیه پاورپوینت برای پایان نامه

در تهیه پاورپوینت بایستی به ترتیب زیر مطالب را قرار دهید:

۱- صفحه به نام خدا

۲- صفحه تقدیر و تشکر از اساتید راهنما، مشاور و داوران

۳- صفحه عنوان پایان نامه که در آن عنوان دقیق پایان نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده می شود، و اسامی اساتید راهنما و مشاور و پژوهشگر ذکر می گردد.

۴- لیست مطالبی که قرار است عنوان گردند آورده می شود که عبارتند از کلیات تحقیق، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته ها، و نتیجه گیری

۵- اسلاید آخر نیز به تشکر و قدردانی از حاضران در جلسه دفاعیه مربوط می شود.

باید گفت در بخش کلیات تحقیق بیان مساله در یک یا دو اسلاید خلاصه می شود و اهداف و فرضیات و سوالات نیز در اسلایدهای مجزا مطرح می گردند. در بخش مبانی نظری به طبقه بندی پژوهشی های خارجی و داخلی با ذکر عنوان و تاریخ و نتیجه پژوهش اقدام میگردد. در بخش روش پژوهش جامعه و نمونه، روشهای اندازه گیری، روش اجرا و تجزیه و تحلیل داده ها مطرح می گردد. در بخش یاقته ها، نتایج مربوط به هریک از فرضیات ذکر می گردد.  و در بخش پایانی نیز فرضیات مطرح شده و تبیین های هریک در زیر آنها قید می شوند.

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.