برچسب:نمره مقاله در مصاحبه استخدامی

اخذ نمره مقاله از پایان نامه | اخذ نمره مقاله ارشد و دکترا
مقاله

اخذ نمره مقاله از پایان نامه | اخذ نمره مقاله ارشد و دکترا

اخذ نمره مقاله از پایان نامه | اخذ نمره مقاله ارشد و دکترا

اخذ نمره مقاله از پایان نامه | اخذ نمره مقاله ارشد و دکترا :

بخشنامه و جدول اخذ نمره مقاله مستخرج از پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی، 2 نمره (دو نمره از پایان نامه) از پایان نامه دفاعیه کارشناسی ارشد به پذیرش و چاپ مقاله بستگی دارد. همچنین برای دفاعیه از رساله دکتری و نمره از رساله دکتری نیز به پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر ISI و علمی و پژوهشی نیاز است. بنابراین کسب اطلاع از میزان نمره تخصیص داده شده برای انتخاب نوع مجله، همایش و غیره کمک شایانی می نماید.
بر اساس بخشنامه شماره 73/352681 دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ 1392.10.22 نمره دهی با مقالات مستخرج از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بصورت زیر است. همچنین برای نمرات دکتری بیشتر به نظرات معاونت پژوهشی توجه می شود (از این جدول هم استفاده می شود).
بر اساس این بخشنامه سقف، 2 نمره درنظر گرفته شده و دانشجو می تواند ترکیبی از موارد را انتخاب نماید بدین معنی که دانشجو با چاپ دو مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور و یک مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران) مجموعا دو نمره را کسب می نماید.

نوع مقاله حداکثر نمره برای هر مقاله
الف) نمره پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجلات ISI  2 نمره
ب) نمره پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجلات علمی – پژوهشی وزارتین 1.5 نمره
 پ) نمره پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC(انتشار یافته در ایران)  1 نمره
 ت) نمره پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجلات علمی – ترویجی  0.5 نمره
 ث) نمره پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجلات فارسی زبان نمایه شده درISC (انتشار یافته در ایران)  0.5 نمره
 ج) نمره چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور  1 نمره
چ) نمره چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملّی و بین الملی داخل کشور  0.5 نمره
ح) اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنواره های ملّی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط  حداکثر دو نمره

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.