برچسب:موضوع پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت

انجام پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
پایان نامه

انجام پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

انجام پایان نامه فلسفه تعلیم و تربیت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

رشته فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

این رشته در دو قلمرو کلی “فلسفه” و ” آموزش و پرورش ” به بررسی سیر تاریخی آموزش و پرورش و نظامهای آموزشی دنیا می پردازد و فلسفه و آراء تربیتی تعلیم و تربیت در غرب و در اسلام را مورد مقایسه قرار می دهد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته میتوانند در کنکور دکتری فلسفه و تعلیم و تربیت شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته فلسفه  تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت در نقش تحلیلی اش، می تواند زبان و احتجاجاتی را که در نطق تربیتی به کار برده شده، روشن و شفاف کند. این فلسفه همچنین قادر است ابهام های موجود در اصطلاحات و معانی را از بین برده، معیاری برای قضاوت درباره ادعاهای مطرح شده ارائه دهد.

دروس امتحانی رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.مبانی و اصول تعلیم و تربیت

2.روش های پژوهش کیفی با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت

3.مکاتب فلسفی و نظریه های تربیتی

4.تاریخ اندیشه های تربیتی ایران و جهان


منابع پیشنهادی رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

اصول تعلیم و تربیت/ مولف محمدرضا کرمی

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی/ مولفین یوسف رازقی‌پور، عباس قلتاش، شهناز دهقان‌باغ‌بردانی

مک‍ات‍ب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و آراء ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌‏‫ / ج‍رال‍دال‌. گ‍وت‍ک‏‫ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر پ‍اک‌س‍رش‍ت‌

اص‍ول‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.