برچسب:موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی ارشد

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت آموزشی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ......
پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت آموزشی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت آموزشی

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی :

رشته مدیریت آموزشی در گروه علوم انسانی مجموعه علوم تربیتی قرار گرفته است.

رشته ی مدیریت آموزشی یکی از رشته های زیر گروه انسانی بوده که گرایشی از رشته علوم تربیتی می باشد.

داوطلبان علاقمند به این رشته باید توجه داشته باشند که نمی توانند در مقطع کارشناسی به تحصیل در این رشته بپردازند ، زیرا این رشته مختص به مقطع کارشناسی ارشد است.

به بیانی دیگر داوطلبان باید در مقطع کارشناسی در رشته علوم تربیتی تحصیل کرده و پس از فارغ التحصیلی در این رشته ، در انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت آموزشی را انتخاب کنند و پس از قبولی در این رشته به تحصیل بپردازند.

هدف از ارائه و شکل گیری رشته مدیریت آموزشی تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتوانند در سطح های مختلف آموزشی فعالیت کرده و نیاز های آموزشی مربوط به دانشگاه ها ، موسسات آموزشی ، وزارت خانه ها و… را برآورده سازد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری مدیریت آموزشی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی به کاربرد مدیریت در محیط‌های آموزشی اشاره دارد و از نظر ماهیت رشته‌ای زیرمجموعه مدیریت و علوم انسانی است. مدیریت آموزشی بر خلاف سایر گرایش های علوم تربیتی که متاثر از حوزه های دانشی خارج از خود بوده اند، دارای ماهیت مستقلی است.

دروس امتحانی رشته مدیریت آموزشی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.فلسفه،مبانی و اصول تربیت

2.امار

3.روش تحقیق

4.مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

5.رفتار سازمانی مدیریت اموزشی

6.نظارت و راهنمایی اموزشی


منابع پیشنهادی رشته مدیریت آموزشی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی :

اصول تعلیم و تربیت/ مولف محمدرضا کرمی.

اص‍ول‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌.

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا.

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی.

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د.

روابط انسانی در آموزشگاه/محمد میرکمالی .

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت/سید مح‍م‍د م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.