برچسب:موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی

انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی
پایان نامه

انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی

 انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی

انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی :

این رشته در گروه علوم انسانی مجموعه علوم تربیتی قرار گرفته است.

این رشته، علمی است که وابسته به فلسفه، دین و پژوهش های آزمایشگاهی است.

این علم به شناخت فرآیندهای یادگیری، تربیت معلمان، شناخت شاگردان و ابزارهای اندازه گیری تربیتی و روانی می پردازد.

در واقع روانشناسی تربیتی با یادگیری سروکار دارد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی و روانشناسی ، رشته های اموزش ریاضی ، اموزش فیزیک، اموزش شیمی و زبان فارسی و مشاوره میتوانند در کنکور دکتری روانشناسی تربیتی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار

روان شناسی تربیتی دانشی است که به دین ، فلسفه و پژوهشهای آزمایشگاهی وابسته است.

دروس امتحانی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.امار

2.روش تحقیق

3.روانشناسی تربیتی

4.یادگیری

5.انگیزش

6.سنجش و اندازه گیری


منابع پیشنهادی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی :

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا.

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی.

‏‫روانشناسی پرورشی نوین‬‏‫: روانشناسی یادگیری و آموزش‬‏‫/ تالیف علی‌اکبر سیف.‬

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌/ پ‍روی‍ن‌ ک‍دی‍ور.

اندازه گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی/ تالیف علی‌اکبر سیف.

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.