برچسب:موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

انجام پایان نامه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد | مشاوره با 09199631325 | ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری و ارشد ..........................
پایان نامه

انجام پایان نامه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد :

عنوان

بررسی حقوقی قانون سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال در ایران

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از انجام این پایان نامه حقوق خصوصی) :

فدراسیون فوتبال ایران با وضع آئین نامه ای، باشگاه های فوتبال ایران و بازیکنان شاغل در آن را مکلف کرده است که قراردادهای خود را در مبالغی پائین از یک سقف مشخص که برای این فصل فوتبال 350 میلیون تومان در نظر گرفته شده است تنظیم کنند. در این تحقیق درصدد هستیم در ابتدا نحوه وضع و نگارش این قانون را در یک بررسی جامع مورد مطالعه قرار دهیم و سپس آن را از نظر مواد قانون مدنی مورد تحلیل قرار دهیم و اینکه آیا این قانون از نظر ماده 10 قانون مدنی می تواند جنبه اجرایی داشته باشد و یا اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی که می تواند قراردادهای خصوصی را تحدید کند، در آن راستا قرار می گیرد. همچنین از زمان تصویب این قانون راه های زیاد حقوقی برای دوری گزیدن از این قانون و به نوعی شکستن این سقف و قانون از سوی باشگاه های فوتبال ایران به کار برده شده است که ناشی از ضعف نگارشی و عدم وجود ضمانت اجراهای آن می باشد که در این تحقیق نیز سعی بر آن می شود  که این مسئله نیز از منظر حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

در رابطه با قانون سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال در ایران حقوق دانان علاقه مند به این موضوع به تفصیل نظریاتی را در موافقت و یا مخالفت با این قانون و همچنین سنخیت آن با قانون مدنی ارائه کرده اند که لازم است این نظریات در کنار یکدیگر مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد. همچنین تاکنون نگارش این آئین نامه که بارها توسط باشگاه های فوتبال در ایران مورد خدشه قرار گرفته است مورد بررسی همه جانبه قرار نگرفته است و تنها نظراتی مبنی بر نگارش ضعیف و غیر فنی آن وجود دارد که در این تحقیق نیز سعی بر آن است که نگارش این آئین نامه نیز مورد تحللی فنی از دیدگاه علم حقوق و قانون نویسان قرار گیرد. امید است که یکی از فواید این تحقیق طرح یک آئین نامه محکم با ارائه دلایل حقوقی و همچنین صاحب نظران این مسئله باشد.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

از آنجا که این موضوع یک پدیده جدید در عرصه ورزش و حقوق کشور محسوب می شود تاکنون بررسی گسترده ای در رابطه با آن صورت نگرفته است و تنها نظرات موافق و مخالفی به صورت پراکنده در رابطه با آن طرح شده است. هرچند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که مسائل حقوقی فوتبال کشور را پیگیری می کند صورت جلسه های مهمی که شامل نظرات حقوق دانانی است که در رابطه با این آئین نامه صحیت کرده اند در اختیار دارد که در این تحقیق سعی می شود از آن ها نیز به صورت جامع استفاده مطلوب گردد. همچنین قوانین مشابهی نیز در کشورهای دیگر وجود دارد که سعی بر آن است مطالعات تطبیقی در این زمینه و قوانین سقف قراردادها در کشورهای دیگر نیز انجام شود.

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

موضوع طرح شده به طور کلی یک موضوع جدید و نو است که از سال 1387 به بعد در بحث حقوقی فوتبال کشور مطرح شده است به همین جهت تحقیقات انجام گرفته در آن نیز نو و جدید محسوب می شوند و بنا به گفته اعضای حقوقی فدراسیون فوتبال نیز تاکنون جدا از مطالب پراکنده ای که در نشریات کشور چاپ شده است این موضوع خیلی مورد کنکاش و بررسی به خصوص از جنبه حقوقی آن قرار نگرفته است. از همین رو بررسی حقوقی این مسئله می تواند تحقیقی نو و جدید محسوب شود که زوایای جدیدی از این آئین نامه و بررسی مسائل حقوقی آن را طرح و مورد کنکاش قرار دهد.

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

بررسی همه جانبه حقوقی قانون سقف قراردادهای فوتبال در ایران و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت این قانون از منظر حقوقی و در صورت امکان ارائه پیشنهادهایی برای تصویب قانونی قوی تر و اجرای بهتر آن و همچنین بررسی ضمانت اجراهای این قانون.

در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
باشگاه های فوتبال فعال در لیگ برتر ایران
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سؤالات تحقیق:

آیا قانون سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال در ایران با قوانین مدنی و کار ایران همخوانی دارد؟!
آیا نگارش این قانون از نظر حقوقی و فنی شکل صحیح و قوی دارد؟!
آیا ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای این قانون اجرای صحیح آن را فراهم می کند؟!
چرا این قانون به گونه ای تصویب شده است که به گفته اکثر کارشناسان عوامل اجرایی آن را نادیده می گیرند؟!
این قانون آیا در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در صورت وجود تا چه اندازه با قانون وضع شده در ایران مطابقت دارد و این قانون تا چه اندازه با مواد قوانین کشورهای مورد بحث تطابق دارد.

 فرضيه‏ هاي تحقیق:

قانون سقف قرارداد بازیکنان فوتبال ایران از نظر شکلی و اجرایی دارای اشکالات جدی است و با قوانین کار و مدنی تناقضاتی دارد. ضمن اینکه به نظر می رسد اجرای این قانون نیز از نظر حقوقی با اشکلات جدی روبروست.

روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
1_قراردادهای امضا شده در باشگاه های فوتبال
2_ شکایت های مطرح شده از این قراردادها در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
3_ مصاحبه های انجام شده مدیران باشگاه های فوتبال کشور، بازیکنان، مقامات انضباطی فدراسیون فوتبال در رابطه با مشکلات قانون سقف قراردادها و موارد تخلف از آن

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده خواهد شد که در روش کتابخانه با مراجعه با آرشیو اظهارنظرهای انجام شده در رابطه با قانون سقف قراردادهای فوتبال در رابطه با آن ارزیابی دقیق طی سال های اخیر انجام خواهد شد و در روش میدانی نیز با مراجعه به باشگاه های فوتبال کشور و همچنین فدراسیون فوتبال نقاط قوت و ضعف حقوقی این قانون را پس از اجرای آن در سال های اخیر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

انجام پایان نامه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.