برچسب:موضوعات پایان نامه آسیب شناسی ورزشی

انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا آسیب شناسی ورزشی
پایان نامه

انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا آسیب شناسی ورزشی

انجام پایان نامه ارشد و دکترا آسیب شناسی ورزشی

انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی :

رشته آسیب شناسی ورزشی در گروه علوم انسانی مجموعه تربیت بدنی قرار گرفته و شامل گرایش های زیر می باشد.

1.حرکات اصلاحی

2.امدادگر ورزشی

3.تربیت بدنی ویژه

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های تربيت بدني و علوم ورزشي (تمامي گرايش ها) میتوانند در کنکور دکتری آسیب شناسی ورزشی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته آسیب شناسی ورزشی

كساني كه دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي را به پايان مي رسانند مي توانند علاوه بر تدريس دروس تربيت بدني در مدارس و مراكز آموزشي بكار كارشناسي تربيت بدني در سازمانهاي دولتي ، فدراسيونهاي ورزشي و نهادهاي انقلابي و همچنين خدمت در مراكز ورزشي و درماني جانبازان و معلولين بپردازند .

دروس امتحانی رشته آسیب شناسی ورزشی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

2.حرکات اصلاحی پیشرفته

3.آسیب شناسی ورزشی پیشرفته


منابع پیشنهادی رشته آسیب شناسی ورزشی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی/ رسول حمایت‌ طلب.

اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی / تالیف علی‌اکبر سیف.

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی/ مولفین نصرتاله عابدینی…[و دیگران] ؛ ویراستار ادبی ناهید درخشان.

ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوین م‍ه‍دی‌ ق‍ی‍طاس‍ی‌.

آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌/ [ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ لارس‌ پ‍ت‍رس‍ون‌، پ‍رن‍س‍ت‍روم‌]؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ه‍ان‍ی‌… [و دی‍گ‍ران‌]

پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ / گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ق‍راخ‍ان‍ل‍و ، ح‍س‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍دی‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.