برچسب:مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی
پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی :

تسطیح و تهیه زمین، کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشین آلات مختلف و متعددی است که کاربرد آنها نیروی انسانی در مقطع کاردانی ماشین های کشاورزی صورت می گیرد. این نیروی انسانی خلاء موجود بین زارعین و مهندسین ماشین های کشاورزی را پر می کند.

تعریف و هدف

انجام کارهای زراعی در مزرعه و باغ بوسیله ماشینهای صورت می گیرد که آموزش و کاربرد این ماشین ها و نگهداری و سرویس آنها موضوعات دروس این رشته را تشکیل می دهند. در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند بطور علمی ماشین های کشاورزی را بکار ببرند و از آنها نگهداری کنند.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی داشته باشند:

 • کاربرد ماشینهای مختلف کشاورزی و نگاهداری از آنها
 • کمک به مهندسین در اجرای مکانیزاسیون کشاورزی یک ناحیه
 • اجرا پروژه های تحقیقاتی زیر نظر مهندسین مربوطه

دوستان عزیز افزایش جمعیت و ضایعات فراوانی که در اثر کشاورزی سنتی به محصولات وارد می کند مانند علم پزشکی، رشته کشاورزی نیز از مهندسی کمک گرفت تا بتواند بهره برداری بهتر را با استفاده از ماشین های کشاورزی عملی کند. ماشین های کشاورزی امروزه هر کاری را که انسان می کند انجام می دهند. هدف از برگزاری این گرایش، تربیت نیروی انسانی متخصصی است که با همکاری و مشارکت کارشناسی ماشین های کشاورزی در موارد زیر ایفای نقش نماید.

 • افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروی انسانی مورد نیاز تکنولوژی ساخت و تولید ماشین های کشاورزی
 • صرفه جویی در هزینه های ملی یا انجام بهینه نوسازی تعمیر و نصب ماشین های کشاورزی و کاهش هزینه نهاده های مصرفی ماشین های کشاورزی
 • صرفه جویی در هزینه های ملی در فرآیند واردات و تولید ماشین های کشاورزی با ارزیابی و انجام آزمایش های مکانیکی اجزاء و قطعات ماشین های کشاورزی
 • بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با تکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی ماشین های کشاورزی
 • ارتقاء دانش ساخت ماشین های کشاورزی در فرآیند ساخت و تولید با انتقال تجارب گردآوری شده توسط تکنیسین ها .
 • ارتقاء فرهنگ محیط شغلی (رابطه انسانی) با ایجاد رابطه صحیح و اصولی اداری بین کارکنان.
 • ارتقاء فرهنگ ایمنی محیط شغلی با اعمال و نظارت کارکنان در حد مطلوب و مورد انتظار.
 • احیای مراکز مجهز تعمیر ماشین های کشاورزی
انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی
انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین‌ آلات کشاورزی

اهداف کلی گرایش مکانیسین ماشین های کشاورزی

هدف از تربیت تکنیسین فنی مکانیسین ماشین های کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشین های کشاورزی کشور است.

تکنیسین ذیربط عملاً قادر خواهد بود در موارد ذیل با کارشناس مربوطه همکاری نماید:

 • نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزم های ماشین های کشاورزی
 • شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
 • مراحل ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
 • تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
 • نصب و راه اندازی ماشین های کشاورزی
 • برنامه ریزی اجرایی عملیات و ارزیابی کمی و کیفی عملیات انجام شده
 • تجهیز و سرپرستی کارگاه ماشین های کشاورزی
 • درک سفارشات دفتر کارشناسی و تنظیم دستور العمل های متناسب برای حوزه عملیاتی
 • تست و ارزیابی مقاومت و قدرت عملیاتی ماشین های کشاورزی
 • محاسبات فنی و ترجمه متون فنی
 • رعایت و سفارش نکات ایمنی فردی و عمومی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

 • پیاده کردن سیستم ها، دستگاه ها و قطعات ماشین های کشاورزی
 • سوارکردن سیستم ها، دستگاه ها و قطعات ماشین های کشاورزی
 • تفکیک و تجزیه قطعات ماشین های کشاورزی
 • بستن قطعات ماشین های کشاورزی
 • تنظیمات
 • عیب یابی
 • بازسازی (تعمیر)
 • مونتاژ و نصب و راه اندازی
 • انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات
 • ساخت قطعات با دست یا ماشین
 • آزمایش قطعه و ماشین
 • مقایسه فنی
 • ارزیابی ماشین
 • تحلیل مکانیزم های ماشینی
 • انتقال ماشین های کشاورزی
 • تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
 • تشخیص شرایط کاربرد ماشین های کشاورزی
 • محاسبات فنی مطالعه و درک متون فنی
 • ترجمه متون فنی
 • استفاده از کیت دستور العمل و جداول راهنمای ماشین

درس‌های این رشته در طول تحصیل

دروس پایه

رسم فنی، گیاه‌شناسی عمومی، ریاضیات، فیزیک الکتریستیه و مغناطیس

دروس اصلی

زراعت عمومی، باغبانی عمومی، خاکشناسی عمومی، روش‌های آبیاری، مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی، مسّاحی و نقشه‌برداری، عملیات کشاورزی

دروس تخصصی

تکنولوژی موتور، شناخت و کاربرد تراکتور، ماشین ‌های تسطیح اراضی، ماشین ‌های خاک‌ورزی، ماشین ‌های کاشت و داشت، ماشین ‌های برداشت، ماشین‌ های تجهیزات ثابت زراعی، عملیات کارگاهی،‌ سرویس و تعمیر تراکتور و ماشین ‌های کشاورزی

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.