برچسب:انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | مشاوره با 09199631325 | ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری و ارشد ..........................
پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد :

5-1-    مقدمه 

این فصل آخرین فصل پژوهش حاضر است. در این فصل خلاصه تحقیق و نتایج آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع بندی و نتیجه گیری از یک تحقیق، بخش اصلی آن محسوب می شود که نتایج کلیه فعالیت های صورت گرفته در طول تحقیق را نشان می دهد.
در فصل اول تحقیق پس از بیان مساله و اهداف و کاربرد نتایج تحقیق به بیان ضرورت و اهمیت اجرای این پژوهش پرداخته شد.
در فصل دوم پس از ارائه ادبیات و سابقه تحقیقات انجام شده در زمینه روشهای پرداخت الکترونیکی، چارچوب نظری تحقیق ارائه گردید. در این چارچوب نظری، عوامل موثر بر روشهای پرداخت الکترونیکی در سه گروه اصلی تقسیم بندی گردید.
همانطور که در فصل سوم بدان اشاره شد جامعه آماری این تحقیق را خبرگان موضوع شامل مدیران، معاونان، کارشناسان و کاربران آشنا به مقوله پرداخت الکترونیکی تشکیل می دهند.
در فصل چهارم ابتداء به منظور ارائه دید به خوانندگان، نسبت به ارائه شناخت جمعیتی جامعه تحقیق از طریق توصیف آماری متغیرهای شاخص ها پرداخته شد و سپس از آزمون فریدمن بر روی شاخص اصلی تحقیق، به بررسی میزان اهمیت و رتبه هر یک از مولفه ها اقدام گردید. همچنین با روش فرآیند تحلیل شبکه نسبت به اولویت بندی روشهای جمع آوری الکترونیکی کمک های مردمی اقدام گردید.
فصل حاضر در ابتدا به ارزیابی و تفسیر یافته های ارائه شده در فصل چهارم می پردازد و سپس راه کارهایی جهت ارزیابی و مدیریت هر چه بهتر روشهای جمع آوری الکترونیکی کمک های مردمی  ارائه می گردد. در قسمت پایانی پیشنهاداتی بمنظور انجام تحقیقات آتی از دیدگاه نگارنده بیان می شود.

5-2-    موضوع و نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش

فرضیه اول:

در پژوهش حاضر براساس آزمون فرضیه اول با عنوان «شاخص های موثر در یافتن بهترین روش پرداخت الکترونیکی دارای تاثیر یکسانی می باشند» ، بر روی اطلاعات جمع آوری شده از هر دو پرسشنامه ( از منظر خبرگان و از منظر خیرین) استفاده شده و نتایج آزمون ها نشان دهنده این است که کلیه شاخص های مطرح شده در اولویت بندی روشهای الکترونیکی جمع آوری کمک های مردمی موثر است ولی تاثیر آنها یکسان نیست و از منظر خبرگان شاخص دوم با عنوان «استقبال» در رتبه اول و از منظر خیرین شاخص دوم «زیرساخت های فناوری اطلاعات» نسبت به دو عامل دیگر از اهمیت بیشتر برخوردار است.

فرضیه دوم:

فرضیه دوم تاثیر استفاده از زیرساخت های روشهای الکترونیکی در افزایش مشاركت وکمک-های مردمی را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده از آزمون فرضیه مشاهده گردید که استقبال مردم از روشهای جمع آوری الکترونیکی کمکهای مردمی زیاد نیست و علیرغم دسترسی آنان به انواع روش های مختلف الکترونیکی و امکان واریز وجه به حساب موسسات و انجمن های خیریه از جمله کمیته امداد امام خیمنی (ره) نسبت به این امر علاقه نشان نداده و مورد استقبال آنان قرار نمی گیرد که از دلایل این امر می توان به موارد زیر اشاره نمود :
o    عدم آشنائی کافی مردم با روشهای الکترونیکی پرداخت اعانات .
o    تمایل برخی از مردم به پرداخت فیزیکی اعانه و صدقه و استفاده پول خرد برای این منظور.
o    اختلالات زیاد در شبکه های رایانه ای و بعضاٌ نگرتنی از کسر چندباره مبلغ از حساب.

فرضیه سوم:

با بررسی پاسخ جمع آوری شده از پرسش شوندگان ( افراد خیر) مشاهده می گردد که با وجود مشکلات استفاده از روش های الکترونیکی ، آنان به پرداخت های سنتی نیز تمایل نداشته و از بین روش های ممکن به دستگاه های خودپرداز بیشترین علاقه و یا اطمینان را دارند.

فرضیه چهارم :

با توجه به اطلاعات بدست آمده و آزمون فرض با استفاده از نرم افزار Super Desicion مشاهده می گردد که بهترین روش الکترونیکی جمع آوری کمک های مردمی وفق معیارهای در نظر گرفته شده به ترتیب عبارتند از :
1.    USDD
2.    اینترنت
3.    موبایل
4.    دستگاه پایانه فروش (POS)
5.    خودپرداز (ATM)
6.    و کارت خوان (CardReader)
تصمیمات مذکور براساس میزان استقبال، زیرساخت های فناوری اطلاعات و هزینه آنها و نیز تاثیر هر یک از معیارها (استقبال، زیرساخت های فناوری اطلاعات و هزینه) بر یکدیگر صورت پذیرفته است. لذا فرضیه چهارم با عنوان «استفاده از كارتهای شهروندی (بلیط های الكترونیكی اتوبوس و مترو و…) با دستگاه های كارتخوان طراحی شده به این منظور بیش از سایر موارد باعث افزایش كمك ها می‌شود»، مردود و بهترین روش با لحاظ کلیه پارامترهای تصمیم، استفاده از روش USDD است.

5-3-    نتایج و پیشنهادهای حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش

بررسی اطلاعات جمع آوری شده نشان از عدم علاقه مردم به ادامه روش های سنتی در پرداخت کمک های خود دارد، لیکن بنا به دلایل گوناگونی که قبلاً در مورد پرداخت های الکترونیکی ذکر شد مردم به سوی روشهای سنتی سوق می یابند ؛ لذا در صورت توجه به زیر ساخت های فناوری اطلاعات و نیز سرمایه گذاری لازم به منظور آگاه سازی و رفع مشکلات زیرساخت های روش های پرداخت الکترونیکی، فراگیر شدن و استقبال از این روش ها میسر می گردد.

5-4-    پیشنهادات اجرایی

با توجه به اينكه يكي از اهداف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثّر بر روشهای پرداخت الکترونیکی و تعيین مهمترین معیارها می باشد؛ لذا بمنظور پیاده سازی این نوع روشها و استفاده هر چه بیشتر سازمان ها و نهادهای عام المنفعه از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) از آنها پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
–    ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات با همكاري بانکها ، موسّسات مالی و شركتهاي مخابراتي به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات الكترونيكي به خيّرين.
–     تبليغات رسانه اي به منظور آشنائی هرچه بیشتر مردم با مزایای روشهای پرداخت الکترونیکی و زيرساخت هاي فعلي آن.
–    اطلاع رسانی مناسب نسبت به هزینه های بالاي استفاده از روشهای سنتی و اتلاف بخش هائي از كمك‌هاي مردمي در راستاي جمع آوري آنها .
–    ایجاد امکان برداشت مستمر (مثلاً ماهيانه) وجوه معين از حسابهای افراد خیّر طبق درخواست آنان و ارائه گزارشات دقيق و شفاف از نحوه هزينه كرد اين مبالغ.

5-5-    پیشنهادهایی برای محققین آینده

با توجه به ابعاد مختلف موضوع استفاده از روشهای پرداخت الکترونیکی در حوزه های مختلف، این پژوهش قادر نخواهد بود تمام جنبه های آنرا بررسی و مورد تفسیر قرار دهد. بنابراین موارد زیر به عنوان پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده معرفی می شوند:
1-    ارزیابی شاخص های موثّر بر روشهای پرداخت الکترونیکی در سایر موسسات و مقایسه یافته-های آن با یافته های این پژوهش.
2-    استفاده از روش‌های وزن‌دهی عوامل و مقایسه نتایج با این تحقیق و یا استفاده از چندین روش وزن‌دهی و تلفیق جواب‌های بدست آمده به طور همزمان.
3-    استفاده از شرایط فازی هنگام تعریف ابعاد تحقیق، نظرسنجی، جمع بندی پاسخ دهندگان و در نهایت ارائه گزارش تحقیق.
4-    بکارگیری این ساختار برای انتخاب معیارهای متفاوت و ارائه نتایج بدست آمده از آن.
5-    بررسی تاثير ایجاد یک پایگاه داده جامع حاصل از رخدادهای عملیاتی در سازمان بر نحوه مدیریت و پیاده سازی روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی.
6-    استفاده از حوزه های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی جهت ارزیابی سیستم.
7-    بررسی ارتباط و همپوشانی بین حوزه های فناوری اطلاعات با سایر حوزه ها.
8-    استفاده از روش‌های ديگر علاوه بر پرسشنامه مانند تحليل بانک های اطلاعاتی مربوط به رخدادهای صورت پذیرفته هنگام پیاده سازی سیستم.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.