برچسب:انجام پایان نامه سنجش و اندازه گیریم

انجام پایان نامه سنجش و اندازه گیری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری سنجش و اندازه گیری | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری
پایان نامه

انجام پایان نامه سنجش و اندازه گیری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری سنجش و اندازه گیری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری سنجش و اندازه گیری

انجام پایان نامه سنجش و اندازه گیری :

رشته سنجش و اندازه گیری در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از سنجش اندازه گیری، تمامی گرایش های روانشناسی، تمام رشته های علوم تربیتی و رشته هایی با گزایش علوم تربیتی، ریاضی، آمار و فیزیک میتوانند در کنکور دکتری سنجش و اندازه گیری شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته سنجش و اندازه گیری

رشته سنجش و اندازه گیری به بیان ساده به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزشی می پردازد. به بیان جامع تر، این رشته ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری صفات، ویژگی ها و خصوصیات انسانی با استفاده از ابزارهای مختلف و متفاوت و با گستره ای از روش های کیفی محض تا کمی محض را بر عهده دارد

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.روش تحقیق

3.نطریه های اندازه گیری( نطریه کلاسیک،سوال پاسخ و تعمیم پذیری)

4.اصول روان سنجی


منابع پیشنهادی رشته سنجش و اندازه گیری

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

کاربردهای نظریه سوال – پاسخ/نویسنده فردیک ام. لرد ؛ مترجم علی دلاور، جلیل یونسی

نظریه‌های جدید روان‌ سنجی (IRT) برای روان‌‌شناسان (به انضمام نرم‌افزارهای تحلیل داده‌ها)/[مولفان] سوزان ای. امبرتسون، استیون پی. رایس ؛ به ویراستاری حسن‌پاشا شریفی ؛ مترجمان حسن پاشا شریفی

اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی/ حسن‌پاشا شریفی، نسترن شریفی

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.