برچسب:انجام پایان نامه رشته جامعه شناسی

انجام پایان نامه جمعیت شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جمعیت شناسی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ...........
پایان نامه

انجام پایان نامه جمعیت شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جمعیت شناسی

انجام پایان نامه ارشد و دکترا جمعیت شناسی

انجام پایان نامه جمعیت شناسی :

جمعیت شناسی (Demography) در واقع یکی از رشته هایی در مقطع ارشد و دکترا است که ارتباط زیادی با تحلیل های آماری دارد و نمیتوان آن را بدون نرم افزارهای آماری و تحلیلگری خوب، فهمید.  یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی در گروه علوم اجتماعی میتوان انتخاب کرد، گرایش جمعیت شناسی است. این گرایش یکی از گرایش های ۱۷ گانه است که میتوان در زیر گروه علوم اجتماعی ادامه تحصیل داد. رشته علوم اجتماعی در گروه علوم انسانی مجموعه علوم اجتماعی قرار گرفته است. هدف از این درس، تحقیق در زمینه نظرات اجتماعی است که از خلال آثار فلاسفه و دانشمندان و مورخان و مردم نگاران و سیاحان و ادیبان متفکر مسلمان استخراج شده است. این درس در ادامه درس اندیشه های اجتماعی متفکرین مسلمان ۱ است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم اجتماعي (تمامي گرايش ها)، تبليغ و ارتباطات اجتماعي، فلسفه علوم اجتماعي، مطالعات زنان، مطالعات فرهنگي و رسانه، پژوهش علوم اجتماعي، برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه اي، مديريت خدمات اجتماعي، برنامه ريزي شهري، حقوق ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاري اجتماعي، ايران شناسي میتوانند در کنکور دکتری این رشته شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار

جمعیت‌شناسی یا دموگرافی بخشی از علوم اجتماعی است و مطالعه علمی جمعیت های بزرگ در حال تغییر انسانی است. جمعیت شناسی با حجم جمعیت و ترکیب و توزیع جمعیت سروکار دارد.

دروس امتحانی رشته جمعیت شناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

2.روش تحقیق

3.آمار

4.باروری و مرگ و میر


منابع پیشنهادی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

‏‫آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا.

روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت/ تالیف مسعود صفائی‌پور.

روش‌ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍اروری‌ و م‍رگ‌ و م‍ی‍ر)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍رای‍ی‌.

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.