آوریل, 2022

انجام پایان نامه مطالعات زنان | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مطالعات زنان
پایان نامه

انجام پایان نامه مطالعات زنان | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مطالعات زنان

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مطالعات زنان

انجام پایان نامه مطالعات زنان | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مطالعات زنان :

رشته مطالعات زنان در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش زیر می باشد:

1.حقوق زن در قرآن

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های مطالعات زنان و خانواده، حقوق، حقوق خانواده، معارف اسلامی و حقوق، فقه و حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سطح سه حوزه میتوانند در کنکور  دکتری مطالعات زنانشرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته مطالعات زنان

رشته مطالعات زنان سالهاست که در دانشگاه‌هاي گوناگون دنيا در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري تدريس مي‌شود، اما اين رشته در ايران مجهول و غريب مانده است و بجز کارشناسان مسائل زنان و تعدادي از فارغ التحصيلان و دانشجويان اين رشته، کمتر کسي با آن آشنايي دارد.

دروس امتحانی رشته مطالعات زنان

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.زن در قرآن

2.حقوق زن

3.جامعه شناسی جنسیت

4.آیین دادرسی کیفری


منابع پیشنهادی رشته مطالعات زنان

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود آخ‍ون‍دی‌

کلیات آئین‌ دادرسی کیفری / مولف رجب گلدوست‌جویباری

جنسیت، جامعه و جامعه‌شناسی/سعیده گروسی

جامعه‌شناسی جنسیت/ استفانی گرت؛ ترجمه کتایون بقایی

حقوق زن‌ در اس‍لام‌/ اث‍ر م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌؛ ب‍ا ت‍ق‍ری‍ظ م‍ولان‍ا ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د ح‍س‍ن‌زه‍ی‌

حقوق زن/تالیف عبدالوهاب ملازهی

زن در قرآن/ علامه سیدمحمدحسین طباطبائی؛ تهیه و تنظیم معاونت آموزش، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

زن در قرآن/ نوشته مرضیه باقری

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه محیط زیست | انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ........
پایان نامه

انجام پایان نامه محیط زیست | انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست

انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست

انجام پایان نامه محیط زیست | انجام پایان نامه ارشد و دکتری محیط زیست

رشته محیط زیست در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

رشته محیط زیست همان طور که از نام آن نیز مشخص است برای تحلیل، بررسی و کمک به بهبود محل زندگی و یا زیستگاه انسان و هر موجود دیگری ایجاد شده است.

در واقع این رشته به صورت کامل با شرایط محیط زیست سر و کار دارد و دانشجویان عوامل مختلف و تاثیر گذار در محیط زیست را فرا می گیرند.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری محیط زیست شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار

رشته محیط زیست همان طور که از نام آن نیز مشخص است برای تحلیل بررسی و کمک به بهبود محل زندگی و یا زیستگاه انسان و هر موجود دیگری ایجاد شده است.

دروس امتحانی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.امار

2.روش تحقیق

3.نظریه های برنامه ریزی محیط زیست

4.امایش سرزمین

5.ارزیابی محیط زیست


منابع پیشنهادی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی :

‏‫‎ GIS‬و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌‬‬ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍راگ‍وزل‍و.

ارزیابی اثرات زیست محیطی/ سیدم‍س‍ع‍ود م‍ن‍وری‌.

آمایش سرزمین/ نیکول مونتریشه؛ ترجمه کاظم جاجرمی؛ ویراستار سجاد کمری؛ [برای] دانشگاه بین المللی چابهار.

اصول و مبانی آمایش سرزمین/ عیسی ابراهیم‌زاده، میرنجف موسوی.

اص‍ول‌ و روش‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌/ م‍ول‍ف‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‌ – ج‍ی‌ – ب‍ارو؛ ب‍رگ‍ردان‌ م‍ه‍رداد ان‍درودی‌.

‏‫مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست‬/‏‫تألیف ناصر محرم‌نژاد.‬

مقدمه‌ای بر روش تحقیق( با تاکید بر مصادیق امنیتی)/مجید اصغرزاده.

روش‌های تحقیق/ مولف نصرالله فرجی.

ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍ؤم‍ن‍ی‌.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه باستان شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ..........
پایان نامه

انجام پایان نامه باستان شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری باستان شناسی

رشته باستان شناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش زیر می باشد:

1.پیش از تاریخ

2.دوران تاریخی

3.دوران اسلامی

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های باستان شناسی میتوانند در کنکور دکتری باستان شناسی شرکت کنند

آینده شغلی و بازار کار رشته باستان شناسی

ریشه تاسیس رشته باستان شناسی در ایران به دانشگاه تهران باز می گردد. به سال های اوائل شروع به کار این دانشگاه. از زمان تاسیس این رشته در دانشگاه های کشور اکنون نزدیک به 5 دهه می گذرد. بی تردید می بایستی که در این سال های طولانی این رشته جایگاه خود را در بازار کار می یافت.

دروس امتحانی رشته باستان شناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.دوره پیش از تاریخ ایران

2.دوران تاریخ ایران (ایلام)

3.دوران تاریخ ایران (مادها و هخامنشین)

4.دوران تاریخ ایران (اشکانی)

5.دوران تاریخ ایران (ساسانی)


منابع پیشنهادی رشته باستان شناسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

باستان‌شناسی شناختی و تکامل انسان/ ویراستاران سوفی‌آ.دبون، فردریک‌ل کولیج، تامس وین؛ ترجمه کمال‌الدین نیکنامی، مریم رمضانی

مبان‍ی‌ ن‍ظری‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ک‍ن‌. آر. دارک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ی‍ار ع‍ب‍دی‌

هنر م‍ق‍دس‌ (اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا)/ [نویسنده] ت‍ی‍ت‍وس‌ ب‍ورک‍ه‍ارت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ س‍ت‍اری‌

دیباچه‌ای بر هنر ایرانی اسلامی/ نویسنده مهناز شایسته‌فر؛ [ به سفارش شرکت تعاونی لاجورد کبودان… و دیگران]

تاریخ ایران کمبریج/ ویراسته ویلیام‌بین فیشر؛ ترجمه تیمور قادری

ایران در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ آرت‍ور ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ح‍س‍ن‌ رض‍ای‍ی‌‌ب‍اغ‌ ب‍ی‍دی‌

باس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر دوران‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍اد، ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، اش‍ک‍ان‍ی‌، س‍اس‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر س‍رف‍راز، ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍ی‍روزم‍ن‍دی‌، باهمکاری دفتر پژوهش‌های هنری انتشارات مارلیک.‏‫؛ ت‍دوی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر س‍روق‍دی‌

باستان‌شناسی و هنر اشکانی/یعقوب محمدی‌فر

عصر مفرغ ایران/حسن طلایی

عصر آهن ایران/حسن طلایی

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه علوم ارتباطات | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم ارتباطات
پایان نامه

انجام پایان نامه علوم ارتباطات | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم ارتباطات

انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم ارتباطات

انجام پایان نامه علوم ارتباطات | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم ارتباطات

رشته علوم ارتباطات در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های ارتباطات اجتماعی، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، جامعه شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، حقوق ارتباطات، علوم اجتماعی و مدیریت راهبردی فرهنگ میتوانند در کنکور دکتری علوم ارتباطات  شرکت کنند

آینده شغلی و بازار کار رشته علوم ارتباطات

هدف این رشته تربیت افراد متخصص و متعهد در امر روزنامه‌نگاری و روابط عمومی می‌باشد. زیرا انسان قرن 21 با بشر اولیه تفاوت بسیاری دارد و باید برای برقراری ارتباط با او بخصوص ارتباطی با نفوذ و پایدار که با حرفها و تجربه‌های تازه و ناگفته همراه باشد، به هنر و دانش پیچیده علوم ارتباطات اجتماعی مجهز بود.

دروس امتحانی رشته علوم ارتباطات

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روزنامه نگاری

2.نظریه های ارتباطات و فرهنگ

3.روش های پژوهش در علوم ارتباطات


منابع پیشنهادی رشته علوم ارتباطات

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه/ دومینیک استریناتی؛ ‏‫مترجم ثریا پاک‌نظر

نظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌/ ورن‍رج‍ی‌ س‍وری‍ن‌، ج‍ی‍م‍زدب‍ل‍ی‍و ت‍ان‍ک‍ارد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ده‍ق‍ان‌

تحلیل م‍ح‍ت‍وا: م‍ب‍ان‍ی‌ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ک‍ل‍وس‌ ک‍ری‍پ‍ن‍دورف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ن‍ای‍ب‍ی‌

تحلیل ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌/ ن‍ورم‍ن‌ ف‍رک‍لاف‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ف‍اطم‍ه‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌… [و دی‍گ‍ران‌]؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍د ن‍ب‍وی‌، م‍ه‍ران‌ م‍ه‍اج‍ر

روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ن‍دی‌

روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ن‍وی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ع‍ی‍م‌ ب‍دی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ن‍د

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه حسابداری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری حسابداری
پایان نامه

انجام پایان نامه حسابداری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری حسابداری

 انجام پایان نامه ارشد و دکتری حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری حسابداری

رشته حسابداری در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های حسابداری، مدیریت مالی و علوم مالی، تمامی گرایش های مدیریت و تمامی گرایش های اقتصاد میتوانند در کنکور دکتری حسابداری  شرکت کنند

آینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند. فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد.

دروس امتحانی رشته حسابداری

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.ریاضی

3.حسابرسی

4.حسابداری مدیریت

5.تئوری های حسابداری


منابع پیشنهادی رشته حسابداری

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

تئوری حسابداری/ ولک، هری‌آی

تئوری حسابداری/ مولفان جین گادفری…[ودیگران]؛ مترجمان حمیدحقیقت، محمدحسین‌ صفرزاده، افسانه رفیعی

حسابداری مدیریت با تاکید بر دیدگاه استراتژیک/ نوشته بلوچر، چن، لین؛ ترجمه علی پارسائیان

حسابداری مدیریت/ تألیف رضا شباهنگ

اصول حسابرسی ۱:‌ رشته‌های حسابداری و مدیریت (کلیه رشته‌ها)/ تالیف محمد مخلصیان‌کو شکوه

اصول حسابرسی (۱)/اسماعیل علی‌نیا، ابراهیم محسنی

ریاضیات، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری/ هادی رنجبران

ریاضیات و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ (۱ و ۲): ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ و ک‍ارب‍ردی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ اک‍ب‍ر ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍ح‍م‍د ف‍اری‍اب‍ی‌ ب‍اس‍م‍ن‍خ‌

آمار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان مالی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مالی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری | 09353132500 تلفن تماس ....
پایان نامه

انجام پایان مالی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مالی

 انجام پایان نامه ارشد و دکتری مالی

انجام پایان مالی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مالی:

رشته مالی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد:

1.مهندسی مالی

2.بانکداری

3.مالی بین الملل

4.بیمه

5.حقوق مالی

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته ها میتوانند در کنکور دکتری مالی  شرکت کنند

آینده شغلی و بازار کار رشته مالی

رشته مدیریت مالی را می توانید تا مقطع دکتری ادامه داده و هراسی از بازار کار آن در جامعه نداشته باشید زیرا که این علم در حال رونق بوده و روز به روز با گسترش پیشرفت ها و نظام های اقتصادی ، فرصت های شغلی بیشتری نیز برای فارغ التحصیلان آن فراهم می گردد

دروس امتحانی رشته مالی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار و کاربرد آن در مدیریت

2.مبانی سازمان مدیریت

3.اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4.ریسک و مدیریت سرمایه گذاری

5.بازار ها و نهاد های مالی


منابع پیشنهادی رشته مالی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

آمار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

مبانی س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ رض‍ائ‍ی‍ان‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر پ‍ورع‍زت‌

مدیریت عمومی/ سید‌مهدی الوانی

مدیریت اسلامی: رویکردها/ علی‌نقی امیری، حسن عابدی‌جعفری؛ ویراستار علمی سیدعلی علوی

مدیریت اس‍لام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر اف‍ج‍ه‌ای‌

مدیریت س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌/ رض‍ا راع‍ی‌، اح‍م‍د پویان‌فر

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک/ رضا راعی، علی سعیدی

بازار ها و نهادهای مالی/ تالیف آنتونی ساندرز، مارسیا کورنت؛ ترجمه رضا تهرانی، عسگر نوربخش

بازار ها و نهادهای مالی/ ترجمه و تالیف ابراهیم عباسی، علی آدوسی

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه گردشگری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری گردشگری
پایان نامه

انجام پایان نامه گردشگری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری گردشگری

 انجام پایان نامه ارشد و دکتری گردشگری

انجام پایان نامه گردشگری | انجام پایان نامه ارشد و دکتری گردشگری

رشته گردشگری در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های علوم انسانی  میتوانند در کنکور دکتری گردشگری شرکت کنند

آینده شغلی و بازار کار رشته گردشگری

از نظر بازار کار دولتی، وضعیت چندان مناسب نیست. تنها سازمان مستقیم جذب کننده نیرو گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشد، که به علت محدودیت‌های مختلف، در این سال‌ها، چندان علاقه‌ای به جذب نیروهای دانشگاهی نشان نداده است.

دروس امتحانی رشته گردشگری

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق 

2.آمار

3.اصول و مبانی خط مشی گذاری در گردشگری

4.برنامه ریزی توسعه و مدیریت گردشگری


منابع پیشنهادی رشته گردشگری

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

آمار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

مقدمه ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

مقدمه ای بر روش تحقیق( با تاکید بر مصادیق امنیتی)/مجید اصغرزاده

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

 انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت فناوری اطلاعات :

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد:

1.کسب و کار هوشمند

2.مدیریت خدمات و توسعه فناوری

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته ها میتوانند در کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته مدیریت فناوری اطلاعات

فارغ‌التحصیلان آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس کامپیوتر امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی سازمان ها و هدایت مؤسسات تولیدکننده نرم‌افزار یا واحدهای نرم‌افزاری از سازمان‌های بزرگ را خواهند داشت.

دروس امتحانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.امار و کاربرد آن در مدیریت

2.مبانی سازمان و مدیریت

3.اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4.سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

5.مدیریت دانش


منابع پیشنهادی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

آمار و کاربرد آن در مدیریت / عادل آذر ، منصور مومنی

مبانی سازمان و مدیریت / علی رضائیان

مدیریت عمومی/ سید‌مهدی الوانی

مدیریت اسلامی: رویکردها/ علی‌نقی امیری، حسن عابدی‌جعفری؛ ویراستار علمی سیدعلی علوی

مدیریت اسلامی / علی اکبر افجه ای

سیستم های اطلاعات پیشرفته: مدیریت در دنیای دیجیتال/ نویسندگان جو والسیچ، کریستوف اشنایدر؛ ترجمه وجه‌الله قربانی‌زاده‏‫؛ با همکاری حسین‌علی اصغرزاده

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته (MIS)‬/ مولفین جلیل علی‌آبادی – وحید نادری‌درشوری – علی دلاوری

مدیریت دانش : مفاهیم ، مدلها ، اندازه گیری و پیاده سازی / تالیف عباس افرازه

مدیریت دانش کاربردی/ نویسندگان وندی آر .بوکوویتز، روث ال.ویلیامز‏‫؛ مترجمان علی‌حسین کشاورزی، علی رضائیان

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.