هزینه چاپ مقاله از پایان نامه چقدر می باشد ؟

هزینه چاپ مقاله از پایان نامه چقدر می باشد ؟ :

بسیاری از دانشجویان برای اینکه بتوانند رزومه تحصیلی خود را بهبود بخشند و فارغ التحصیل رشته خود شوند، نیاز دارند تا مقالاتی را در مجلات معتبر به چاپ برسانند. در این مقاله میخواهیم در مورد هزینه چاپ مقاله داخلی از پایان نامه مطالبی را بیان کنیم.
یک مقاله علمی گزارشی از تلاش و همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران است که درصدد ارائه یافته ای جدید خود به جامعه علمی هستند. ما باید بخوبی ارزش نگارش و چاپ مقاله را بدانیم، چون نتایج بدست آمده از این گزارش ها میتواند پایه اصلی دستاوردهای آینده باشد؛ از این رو چاپ مقاله در مجلات معتبر برای دانشجویان، محققان و اساتید کشور، یکی از بزرگترین دغدغه های دوران خدمت و تحصیل آنها بشمار میرود. اما در این مطلب میخواهیم در مورد نحوه چاپ مقاله داخلی با استفاده از پایان نامه صحبت کنیم. برای شروع، با انواع مقالات داخلی آشنا میشویم.

انواع مقالات داخلی

علمی پژوهشی: مقالات علمی پژوهشی به پژوهش هایی که نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد، گفته میشود. این مقالات بر پایه آزمایش و توصیف جلو میرود و در تمام بخش های مقاله، باید اصل نوآوری مشهود باشد. معمولا این مجلات، یه عنوان مجلات تخصصی مشهور هستند و مقالاتی که به مجلات علمی پژوهشی ارسال میشوند، حتما باید موضوعی جدید، متنی روان و مراجع بروز داشته باشد و کاملا مقاله و مجله هم اسکوپ هم باشند. این مجلات سختگیر هستند و بازه داوری آنها چندین ماه بطول می انجامد.

علمی ترویجی: مقالات علمی ترویجی و یا مروری، معمولا به بررسی موضوعی اطلاعات منتشر شده در بازه خاص زمانی پرداخته و آن را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. این مقالات میتوانند خلاصه شده چندین مقاله و منبع معتبر باشند که بصورت خاص، سازماندهی شده باشد. مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی ارائه دهد یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه مورد بحث و مباحثات مربوط به آن را ترسیم کند. مقاله علمی ترویجی بسته به موقعیت، ممکن است مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار دهد و مناسب ترین و مربوط ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند. این مجلات نسبت به مجلات علمی پژوهشی از سختگیری کمتری برخوردارند و بازه داوری انها بین 1 الی 3 ماه میباشد.

علمی تخصصی: مجلاتی که معمولا وابسته به نهاد ها و سازمان های خاصی هستند و مباحث علمی را در این مجلات مطرح میکنند و نویسندگان میتوانند مقالات مرتبط خود را به آنها سابمیت نمایند. نکته قابل توجه در مورد این نوع مجلات این است که این مجلات معمولا هیچ گونه امتیاز و مجوز علمی را از ارگانهای زیربط مثل وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه دریافت نکرده اند و صرفا به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی های قشر خاصی از افراد جامعه در زمینه های تخصصی به چاپ مطالب می پردازند. پذیرش از این مجلات راحت است و بازه داوری کوتاه مدت دارند.

پروسه چاپ مقاله داخلی از پایان نامه

استخراج مقاله: استخراج مقاله از پایان نامه، به مفهوم خلاصه نویسی مطالب علمی است که در خود پایان نامه آمده، و کلمه یا داده ای به محتوای کار اضافه نمیشود.

انتخاب مجله: پس از استخراج مقاله ، باید مجله مرتبط با مقاله انتخاب شود. در واقع مجله انتخابی باید با مقاله هم اسکوپ و هم موضوع باشد.

فرمت بندی مقاله: مقاله قبل از اینکه به نشریه انتخابی سابمیت گردد ، باید طبق اصول و چارچوب مجله فرمت بندی شود. این بخش در قسمت راهنمای نویسندگان قابل رویت است و رعایت تمام نکات ذکر شده ، برای تمام مقالات مقالات الزامی است.

سابمیت: پس از فرمت بندی ، مقاله آماده سابمیت به مجله است. این کار توسط سیستم سابمیت مجله انجام شده و فایل pdf مقاله در بخش مربوطه بارگذاری میشود.

قرارگیری در پروسه داوری: پس از سابمیت مقاله، مقاله توسط ادیتور بررسی میشود. اگر مقالات مشکل خاصی نداشته باشند برای داوری به چند داور ارسال میشوند تا مقاله را بررسی کنند. مقاله یا پذیرش میشود، یا ریجکت میشود و یا اصلاحیه میخورد.

پذیرش مقاله: در صورت پذیرش مقاله، نامه پذیرش به نویسندگان ارسال شده و مقاله در پروسه چاپ قرار میگیرد.

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500