انجام پایان نامه ارشد صفر تا صد از پروپوزال تا فصل پنج

انجام پایان نامه ارشد صفر تا صد از پروپوزال تا فصل پنج :

نگارش پروپوزال 

در انجام پایان نامه ارشد، نگارش پروپوزال و انتخاب موضوع گام نخست می باشد. دانشجویان برای ارائه موضوع مناسب نیاز به جستجو در ادبیات تحقیق یا همان پیشینه تحقیق دارند تا با توجه به فیلد کاری خود و استاد راهنما مناسبترین موضوع را برای انجام پایان نامه خود انتخاب کنند. در بخش نگارش پروپوزال به طور مفصل به این بخش پرداختیم.

انجام پایان نامه ارشد صفر تا صد از پروپوزال تا فصل پنجانجام فصل یک و دو پایانامه کارشناسی ارشد

انجام فصل یک و دو پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به پیشینه تحقیق و کلیات آن می شود. در نگارش فصل یک از پروپوزال بهره می جوییم و در نگارش فصل دو به منابع موجود در زمینه تحقیق همچون مقالات چاپ شده و کتب معتبر مراجعه می کنیم. برای آنکه بدانید اصول نگارش فصل یک و دو پایان نامه ارشد چگونه است کلیک کنید.

نگارش فصل 3 پایان نامه

برای نگارش این فصل از پایان نامه خود کافیست به بخش روش تحقیق مقاله بیس خود مراجعه کرده و آن را بسط دهید. البته حواستان باشد که در این فصل کلی گویی نکنید و به طور دقیق به روش تحقیق و فرضیات در نظر گرفته شده اشاره کنید. در ارتباط با نگارش فصل سه پایان نامه در مقاله ای جدا به طور کامل پرداخته ایم.

نگارش فصل 4 و 5 پایان نامه ارشد

نگارش فصل 4 و 5 پایان نامه ارشد قسمت پایانی کار است و در این بخش نتایج خود را باید ارائه داده و بر روی آن ها بحث کنید. بحث بر روی نتایج مهمترین بخش در این فصول پایان نامه است و بحث باید به صورت مستند ارائه گردد. یادتان باشد هرچه در این بخش بیشتر تلاش کنید به هنگام استخراج مقاله از پایان نامه راحت تر خواهید بود.

پس از نگارش فصول پایان نامه گام اخر فرمت بندی و منابع گذاری می باشد که به طور مفصل در مقالات دیگر در این باره بحث شده است. در کل به هنگام انجام پایان نامه ارشد خود از منابع به روز استفاده نمایید.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500