انتخاب مقاله بیس پایان نامه | سفارش مقاله بیس پایان نامه | خرید و فروش مقاله بیس پایان نامه

انتخاب مقاله بیس پایان نامه | سفارش مقاله بیس پایان نامه | خرید و فروش مقاله بیس پایان نامه :

برای نوشتن پایان نامه به چندین مقاله نیاز دارید که اساس کار شما را تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد پایان نامه های مقاله محور رو به افزایش است. هر پایان نامه ای که مبتنی بر کار تحقیقات باشد، مطمئنا اعتبار بیشتری را کسب می کند. نوشتن مقاله بخشی از انجام پایان نامه ارشد و دکتری است. البته در این مورد نوشتن مقاله بیس هم اهمیت زیادی دارد. در ادامه با موسسه نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا همراه باشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.

مقاله بیس چیست؟

پایان نامه های مبتنی بر مقاله از چندین نشریه علمی یا مقاله های معتبر ببیشتر مورد توجه قرار می گیرند. پایان نامه تک نگاری یک کار علمی است که در یک موضوع واحد منتشر می شود و فقط به نام نویسنده و بر اساس نتایج تحقیقاتی که قبلاً منتشر نشده، منتشر می شود. در موارد استثنایی، پایان نامه ممکن است شکل دیگری نیز داشته باشد. البته با این شرط که  معیارهای علمی مناسبی را داشته باشد و سهم مستقل دانشجو در آن تأیید شود.

صرف نظر از قالب انتخاب شده، پایان نامه باید همیشه کمک اصلی به دانش علمی داشته باشد. در واقع رساله باید مهارت های تفکر انتقادی و آشنایی عمیق دانشجو با موضوع را نشان دهد. از سوی دیگر ثابت کند که سطح علم و مهارت دانشجو در استفاده از روش های اصلی تحقیق مشاهده می شود. نتایج تحقیق ارائه شده در پایان نامه باید از نظر اخلاق پژوهشی موجه، از نظر علمی قانع کننده و پایدار باشد. دانشکده ها پایان نامه ها را بر اساس معیارهای سازگار ارزیابی می کنند که از قبل اعلام می شوند. مقاله بیس بخشی از رویه انجام رساله است.

چطور مقاله بیس بنویسیم؟

موضوع پایان نامه شما باید به وضوح مشخص شود تا شما تحت فشار بیش از حد کار قرار نگیرید. به یاد داشته باشید که پایان نامه فقط اولین قدم در مسیر شغلی شما به عنوان یک محقق است و نباید تمام انرژی تان را بگیرد. در این مورد باید موضوع و محتوای پایان نامه را به گونه ای محدود کنید که بتوانید پایان نامه و دوره ارشد یا دکتری را تقریباً در مدت 2 و چهار سال تحصیل تمام وقت انجام دهید.

پایان نامه های مبتنی بر مقاله

پایان نامه های مبتنی بر مقاله شامل نشریات علمی با تمرکز بر مسئله تحقیقاتی و همچنین یک گزارش خلاصه است.

گزارش خلاصه، هسته اصلی یک پایان نامه مقاله محور است. این مقاله باید زمینه، اهداف، روش ها، مطالب، نتایج، بحث و نتیجه گیری تحقیق را ارائه دهد.

به طور معمول، نشریات مندرج در لیست منابع پایان نامه مبتنی بر مقاله باید منتشر شده یا برای چاپ تأیید شده باشند. با این وجود، پایان نامه های مبتنی بر مقاله می توانند حاوی مقالاتی نیز باشند که هنوز برای چاپ پذیرفته نشده اند. در چنین مواردی، بازرسان مقدماتی توجه ویژه ای به مقالاتی خواهند داشت که هنوز بررسی نشده اند. یک پایان نامه مبتنی بر مقاله معمولی شامل یک گزارش خلاصه و سه تا پنج مقاله علمی است.

توجه داشته باشید تعداد مقالات مورد نیاز به دامنه، کیفیت و اهمیت علمی، مجمع انتشارات و همچنین سهم مستقل نویسنده در مقالات مشترک تألیف موجود در پایان نامه، بستگی دارد.

پایان نامه های مبتنی بر مقاله می توانند شامل انتشارات مشترک باشند. با این حال، اگر پایان نامه شامل مقالاتی است که به طور مشترک تألیف شده اند، باید بتوانید سهم خود را در آنها به وضوح نشان دهید.

بعد از انتخاب موضوع، انتخاب مقاله بیس دومین مرحله در نگارش پایان نامه است. برای انتخاب مقاله بیس باید نکاتی را در نظر گرفت که در ادامه به آنها اشاره می شود:

سال تحقیق

یکی از نکات مهمی که در انتخاب مقاله بیس باید به آن توجه کرد، سال انجام تحقیق است. باید سعی شود از تحقیقاتی استفاده شود که در سالهای اخیر انجام شده است. این موضوع باعث می شود که درنتیجه، روش تحقیق منطبق بر اخرین پیشرفت های انجام شده توسط محققین باشد. همچنین تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شده، زمینه بیشتری برای پژوهش های جدید و نوآوری در تحقیق دارند.

اعتبار تحقیق

نکته دیگری که در انتخاب مقاله بیس باید آن را مدنظر داشت، اعتبار مقاله است. اعتبار یک مقاله علمی را بر اساس اعتبار مجله که آن مقاله را چاپ کرده، روزمه نویسندگان مقاله و همینطور تعداد ارجاعات مقالات دیگر به آن مقاله را مورد بررسی قرار دارد. برای ارزیابی اعتبار مجله از پارامترهای مختلفی می توان استفاده کرد، که اصلی ترین آنها ایمپکت فکتور است. هرچه ایمپکت فکتور یک مجله علمی بیشتر باشد، مقالات معتبرتری در آن مجله پذیرش می شوند.

تطابق مقاله با موضوع تحقیق

نکته دیگری که برای انتخاب مقاله بیس باید به آن توجه ویژه داشت، میزان تطابق بین مقاله بیس با موضوع تحقیق است. هرچه بین موضوع مقاله و موضوع تحقیق مشابهت بیشتری وجود داشته باشد، استفاده از مطالب مقاله بیس می تواند در تعیین روش تحقیق و همچنین پیش بینی نتایج تحقیق و امکانسنجی تحقیق کمک بیشتری به محقق بدهد. و هر چقدر تفاوت در این حوزه  وجود داشته باشد، ابهامات در مسیر تحقیق و نتایج قابل پیش بینی افزایش پیدا می کند.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500