آموزش انجام پایان نامه | نگارش چکیده و فرمت بندی پایان نامه

آموزش انجام پایان نامه | نگارش چکیده و فرمت بندی پایان نامه :

فرمت پایان نامه

پس از نگارش فصل 4، 5 فرمت بندی پایان نامه و نگارش چکیده پایان نامه آخرین مرحله در پایان نامه نویسی می باشد. فرمت پایان نامه در دانشگاه های مختلف ایران متفاوت می باشد و دانشجویان باید با مراجعه به بخش پژوهش وبسایت دانشگاه خود اقدام به تهیه آن نمایند.

نکته مهم در فرمت بندی پایان نامه اینکه، این کار را به عنوان اخرین مرحله پایان نامه خود انجام دهید و پس از تایید نهایی کار توسط استاد راهنما و مشاوره اقدام به فرمت بندی پایان نامه خود نمایید تا دچار دوباره کاری و اتلاف زمان نشوید، چراکه تغییر برخی از بخش های پایان نامه توسط استاد سبب تغییر کلی در فرمت می شود.

فرمت پایان نامه به طور کلی شامل، صفحه سفید، صفحه بسم الله، صفحه عنوان، صفحه تعهد اخلاقی، تقدیر و تشکر، چکیده فارسی، فهرست پایان نامه، متن پایان نامه(طبق فونت دانشگاه برای متن، جداول، عناوین و اشکال)، منابع(بر اساس فرمت دانشگاه در یکی از فرمت های MLA، APA، Chicago، Harvard و Vancouver می باشد.)، چکیده انگلیسی و صفحه عنوان به انگلیسی می باشد.

آموزش انجام پایان نامه | نگارش چکیده و فرمت بندی پایان نامهچکیده پایان نامه

در ارتباط با نگارش چکیده می توان گفت که چکیده در پایان نامه همانند مقاله می باشد و در ارتباط با چکیده مقاله به طور مفصل در بخش های قبل بحث شده است. تفاوت مهم در نگارش چکیده پایان نامه و مقاله اینکه، در مقاله چکیده اصولا بین 150 الی 250 می باشد، البته در برخی از مجلات علمی پژوهشی داخیلی تا 500 کلمه نیز می رسد، ولی در پایان نامه ممکن است تعداد کلمات فرای 500 کلمه برود.
در نگارش چکیده پایان نامه بدین صورت عمل می کنید که، در ابتدا مقدمه ای بر موضوع ارائه می شود، سپس ضرورت انجام تحقیق نگارش می گردد، بعد از نگارش ضرورت، نحوه انجام پایان نامه توضیح داده می شودکه روش تحقیق نیز در این بخش درج می گردد، در نهایت کار اقدامه به ارائه نتایج به دست آمده به صورت کلی می کنیم.

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500